Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Informații privind obținerea contului de acces la serviciile disponibile online oferite de Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale

Informații privind obținerea contului de acces la serviciile disponibile online oferite de Primăria Municipiului Pitești - Direcția Impozite și Taxe Locale

Cererile de înregistrare ca utilizator al sistemului de plată electronică disponibil la adresa www.primariapitesti.ro, precum și cererile privind comunicarea actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, se pot transmite și prin intermediul poștei electronice.

În cazul persoanelor fizice, cererile se transmit la adresa de e-mail scipf@primariapitesti.ro.
Cerere de înregistrare ca utilizator al sistemului de plată electronică
Cerere privind comunicarea actelor administrative fiscale prin mijloace electronice

În cazul persoanelor juridice, cererile se transmit la adresa de e-mail scipf@primariapitesti.ro.
Cerere acces online plata impozite si taxe locale
Cerere privind comunicare acte administrative fiscale prin mijloace electronice

Operațiunile de înregistrare și alocare a parolei de acces sunt gratuite.