Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

Finanțări nerambursabile

Finanțări nerambursabile

Anunț privind rezultatul procedurii de evaluare - click aici
Hotărârea nr.254/30.06.2021 - click aici
Anunț de participare - click aici
Precizări privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii tehnice - click aici
Precizări privind modul de elaborare și de prezentare a propunerii financiare
             (bugetul proiectului) - click aici