Duminica, OCTOMBRIE 17, 2021

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI
 

Principalul obiect de activitate: Servicii de administraţie publică generală
Adresa sediului principal: Piteşti, Bulevardul Republicii nr. 117B, bloc D5B, parter
Cod de identificare fiscală: 27302116
Telefon: 0372030420
Fax: 0372030421
Adresă site web: www.dasp.ro
Adresă de e-mail: dasp@dasp.ro;

Conducătorul instituţiei: IANCU SORIN – Director Executiv
 
Prezentare generală
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, înfiinţată prin HCL nr.258/2010, funcţionează ca instituţie publică de interes local, în  subordinea Consilului Local, cu personalitate juridică, ce acordă servicii sociale primare şi specializate, în condiţiile prevăzute de lege.
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti asigură aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti îl constituie realizarea ansamblului complex de măsuri și acțiuni, programe, activități profesionale, menite a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prevenirea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

Principalele domenii de activitate ale direcției sunt următoarele:
1) protecția persoanelor şi familiilor cu venituri reduse;
2) protecția copilului și a familiei;
3) protecția persoanelor cu dizabilități;
4) protecția persoanelor vârstnice;
5) protecția persoanelor fără adăpost;
6) unităţile de învăţământ preuniversitar sub forma asistenţei medicale şi de medicină dentară.
7) îngrijirea și educarea copilului antepreșcolar în Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie-Creșe

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este acreditată ca furnizor de servicii sociale de către Ministerul Muncii  și Justiției Sociale pe perioadă nedeterminată, conform certificatului de acreditare seria AF, nr. 004453 din data de 23.07.2018.