Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Compartimentul de Protecție Civilă și P.S.I.

PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMA
COMPARTIMENTUL DE PROTECȚIE CIVILĂ ȘI P.S.I.

 
Coordonator: Costache Cristian
Camera nr: 38

Telefon: 0248/213.994 interior 242 ; 142
Fax:        0248/ 212.166
E-mail: primaria@primariapitesti.ro
Web:    www.primariapitesti.ro
 
 
Misiunea:
 • Coordonează structurile de protecție civilă și de apărare împotriva incendiilor în îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin conform prevederilor legale în vigoare;

    Atribuții:

 • exercită controlul aplicării prevederilor legale privind protecţia civilă pe plan local;
 • organizează, coordonează şi îndrumă activitatea de pregătire pe linie de protecţie civilă în municipiul Piteşti şi întocmeşte planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;
 • execută exerciţii, aplicaţii şi activităţi de pregătire privind protecţia civilă;
 • asigură menţinerea în stare de funcţionare a punctului de comandă;
 • urmăreşte modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colectivă de către administratorul acestora;
 • asigură alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;
 • asigură evaluarea şi centralizarea datelor privind solicitările de ajutoare şi de despăgubiri în cazul situaţiilor de protecţie civilă;
 • propune evacuarea populaţiei din zonele afectate în caz de dezastre sau alte situaţii de protecţie civilă şi stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hranei, a cazării şi alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;
 • stabileşte măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
 • cooperează cu Serviciul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi cu Celulele de urgenţă ale instituţiilor şi agenţilor economici din municipiu;
 • gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă;
 • asigură aplicarea corespunzătoare a măsurilor necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, la nivelul primăriei.