Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Compartimentul Comunicare

 
PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMĂ
 
COMPARTIMENTUL COMUNICARE
 
Coordonator: Stoica Florentina
Camera nr: 7A
Telefon: 0248 / 213.994 interior 278
              0372/ 481.820 
Fax: 0248 / 212.166
E-mail:
primaria@primariapitesti.ro
 
Misiunea:
 • desfășurarea activităților de promovare a municipiului Pitești
Atribuții:
 • Elaborează și implementează strategia de imagine a Primăriei Municipiului Pitești;
 • Promovează acțiunile administrative ale serviciilor Primăriei Municipiului Pitești și realizează materiale de prezentare și promovare a Primăriei;
 • Acordă asistență de specialitate coordonatorilor și șefilor de servicii în probleme de relații publice, în mediul on line;
 • Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice sau fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale primăriei;
 • Planifică și organizează acțiuni de comunicare internă pentru stimularea și motivarea personalului, în vederea creșterii performanțelor, eficienței și eficacității primăriei:
 • Crează oportunități de promovare a imaginii Primăriei Municipiului Pitești;
 • Participă la întocmirea propunerilor bugetare și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;
 • Întocmește și actualizează proiectul anual al activităților culturale, educative și recreative ce urmează a fi realizate în anul în curs;
 • Propune realizarea unor acțiuni, proiecte și programe culturale, artistice, educative, sportive și de interes local;
 • Colaborează cu ISJ și cu unitățile școlare de pe raza municipiului Pitești în vederea unor activități comune care să se încadreze în specificul compartimentului;
 • Colaborează cu muzee, biblioteci, centre culturale, ansambluri de dans, formații și alte instituții publice de cultură și arte în vederea organizării de proiecte culturale și pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectelor;
 • Urmărește derularea contractelor, verifică respectarea clauzelor și termenelor contractuale din contractele în derulare ale compartimentului, propunând măsuri adecvate;
 • Identifică linii de finanțare europeană care corespund nevoilor comunității;
 • Realizează traducerea diferitelor materiale sau articole privind proiectele aflate în derulare;
 • Inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu instituții de profil interne și internaționale cu scopul promovării proiectelor inițiate de Primăria Municipiului Pitesti;
 • Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și Consiliul Local cu privire la evenimentele socio-economice și culturale realizate;
 • Concepe și transmite mesaje de informare către cetățeni;
 • Participă  periodic la cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale și a aptitudinilor de comunicare;
 • Ține evidența  comunicărilor și corespondența;
 • Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituțiile cu care Primăria Municipiului Pitești colaborează;
 • Realizează lunar, respectiv anual,  un raport de activitate privind numărul și natura sesizărilor și petițiilor cetățenilor care vizează activitatea compartimentului;
 • Se implică în optimizarea proiectelor aflate în faza de propunere;
 • Stabilește o comunicare eficientă și un raport cu directorul Direcției Servicii Publice și Achiziții precum și cu Compartimentul Monitorizare, Învățământ, Cultură astfel încât să existe o permanentă comunicare asupra stadiilor proiectelor  aflate în derulare;
 • Furnizează informații despre proiectele în derulare;
 • Întocmește la sfârșitul oricărui proiect, raportul acestuia, pe care îl prezintă primarului;
 • Colaborează și coordonează activitatea de culegere de date statistice cu privire la viața socio-economică a orașului și colaborează cu instituțiile abilitate;
 • Centralizează documentele ce conțin informații de interes public și pun în valoare resursele informaționale centralizate;
 • Gestionează zona de afișare a informațiilor de interes public;
 • Transmite mesaje de informare către cetățeni;
 • Gestionează baza de date și asigură arhivarea tuturor manifestărilor si evenimentelor organizate de Primăria Municipiului Pitești.