Joi, MAI 28, 2020

Compartimentul Calitate și Control Intern

PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMA
COMPARTIMENTUL CALITATE ȘI CONTROL INTERN

 
Coordonator: Mariana Ghimiș
Camera nr: M10
Telefon: 0248/ 213.994, interior 153
Fax:       0248/ 212.166
 Misiune:
  • Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și îmbunătățirea sistemului de management al calității la toate nivelele de conducere și execuție, prin promovarea abordării bazate pe procese și a gândirii bazate pe riscuri și oportunități, în scopul realizării unor servicii de administrație publică locală de calitate, în condiții de transparență, legalitate, eficacitate și eficiență, care să satisfacă necesitățile, așteptările și cerințele comunității locale..
Atribuții:
• asigurarea implementării, menținerii și dezvoltării sistemului de management al calității, cu respectarea cerințelor prevăzute de standardele de referință, în conformitate cu domeniul de aplicare, leadership și angajament;
• elaborarea obiectivelor generale ale sistemului integrat calitate-mediu și de control intern managerial;
• coordonarea și îndrumarea metodologică a elaborării programului de management, a procedurilor specifice și a altor informații documentate referitoare la sistemul de management al calității, la nivelul compartimentelor de specialitate;
• elaborarea, împreună cu  responsabilul cu managementul mediului, a Programului de management al calității și mediului, precum și a Raportului de analiză a funcționării Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu - SMI - care stă la baza analizei anuale a managementului;
• gestionarea informațiilor documentate ale SMI și asigurarea difuzării acestora;
• elaborarea Programului anual de audit intern și gestionarea înregistrărilor referitoare la auditarea internă a SMI;
• coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial; 
• monitorizarea dezvoltării sistemului de control intern managerial; 
• elaborarea și urmărirea implementării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
• gestionarea documentației sistemului de control intern managerial;
• urmărirea stabilirii obiectivelor specifice și derivate, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART la nivelul fiecărui compartiment de specialitate;
• urmărirea identificării și evaluării riscurilor și oportunităților pe obiective specifice pentru fiecare compartiment de specialitate, stabilite de șefi în planificarea activității și prin proceduri operaționale, precum la nivelul instituției;
• asigurarea secretariatului Comisiei de Monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei municipiului Pitești;
• analizarea și centralizarea situațiilor privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul unității administrativ-teritoriale;
• elaborarea raportului asupra sistemului de control intern managerial al ordonatorului principal;
• îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat calitate mediu și control intern managerial implementat;
• asigurarea secretariatul Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor la nivelul municipiului Pitești.