Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Primar

Atribuții:
 
• Participă la audienţele acordate de Primar;
• Acordă audiențe, la solicitarea Primarului;
• Participă la şedinţele operative organizate săptămânal la nivelul instituției;
• Participă la întâlnirile de lucru stabilite de primar cu personalul din aparatul de specialitate, instituțiile/serviciile publice şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești;
• Verifică reclamaţii şi sesizări repartizate de Primar precum şi reclamaţii şi sesizări formulate de persoane fizice şi juridice în cadrul audienţelor acordate de Primar și formulează propuneri privind modul de soluționare;
• Acordă consiliere și propune soluții, legal documentate, la problemele ridicate de compartimentele de specialitate, inclusiv în ceea ce privește elaborarea de proiecte de hotărâri care urmează să fie supuse aprobării consiliului local;
• Verifică, la solicitarea Primarului, lucrări/activităţi desfăşurate de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, precum şi de către instituțiile/serviciile publice şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti;
• Analizează, la solicitarea Primarului, proiectele de hotărâri care urmează să fie supuse aprobării consiliului local și face propuneri, motivate, pentru modificarea și completarea acestora;
• Participă la ședințele comisiilor de specialitate, la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local al Municipiului Pitești;
• Coordonează activitatea de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management integrat calitate-mediu, cu respectarea cerințelor prevăzute de standardele de referință și reprezintă Primăria Municipiului Pitești în relațiile cu părțile externe pentru orice problemă referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu;
• Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor Primarului;
• Asigură relația dintre Primăria Municipiului Pitești și Asociația Municipiilor din România;
• Organizează acțiunile de protocol în cadrul întâlnirilor Primarului cu delegațiile din afara instituției;
• Urmărește modul de derulare a investițiilor realizate la nivelul Municipiului Pitești;
• Analizează modul de atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul Primăriei și/sau al serviciilor/societăților aflate sub autoritatea consiliului local;
• Identifică oportunități de finanțare din fonduri nerambursabile, pe care le comunică primarului;
• Analizează, la solicitarea primarului, lucrări/documente de natură economică, întocmite în cadrul primăriei și/sau de către serviciile/societățile aflate sub autoritatea consiliului local;
• Face propuneri cu privire la eficientizarea angajării de cheltuieli din bugetul local al Municipiului Pitești;
• La solicitarea primarului efectuează activități de control/documentare asupra activităților desfășurate în cadrul primăriei și/sau în cadrul serviciilor/societăților aflate sub autoritatea consiliului local;
• Urmărește și propune măsuri pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a comunicării la nivelul Primăriei Municipiului Pitești, atât internă cât și externă;