Miercuri, MARTIE 20, 2019

Compartimentul Autorizare Activităţi Economice

..

PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMA
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITĂŢI ECONOMICE

 
Coordonator: Pop Maria
Camera nr.: 28
Telefon: 0248/ 213.994, interior 217
              0372/ 481.818
Fax:       0248/ 212.166
 Misiune:
  • stimularea activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă şi dezvoltarea ordonată a unui comerţ civilizat în funcţie de interesele cetăţenilor.
Atribuții:
verificarea documentaţiei necesare eliberării, vizării, modificării autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive;
• asigurarea secretariatului comisiei pentru avizarea cererilor prin care se solicita eliberarea/vizarea anuală a autorizatiilor privind desfasurarea activitatilor de alimentatie publică, recreative și distractive în municipiul Piteşti, constituită prin dispoziţia Primarului;
• efectuarea analizei şi verificarea conditiilor de eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive în municipiul Pitesti;
• asigurarea evidenţei obligaţiilor fiscale pentru fiecare platitor de taxă pentru autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia;
• întocmirea, vizarea, modificarea, eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive din Piteşti;
• redactarea şi transmiterea răspunsului motivat solicitanţilor ale căror cereri au fost respinse în comisia de eliberare/vizare anuală a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive în municipiul Piteşti;
• gestionarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive;
• asigurarea colaborării cu Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, în scopul gestionării eficiente a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive; 
• asigurarea colaborării cu Poliţia Locală a municipiului Piteşti în scopul gestionării autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică, recreative și distractive;
• asigurarea secretariatului comisiei de acorduri, constituită prin dispoziţie a primarului în scopul analizei solicitărilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale;
• întocmirea și gestionarea acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale;
• redactarea şi transmiterea răspunsului solicitanţilor ale căror cereri au fost respinse în comisia de acorduri, însoţit de argumentarea cuprinsă în procesele-verbale ale comisiei;
• asigurarea colaborării cu Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, în scopul gestionării acordurilor, conform procedurii;
• verificarea documentaţiei şi gestionarea notificărilor privind reducerile de preţuri, conform legislaţiei în vigoare;
Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download. Pentru a descărca aceste fişiere, vă rugăm apăsaţi click cu butonul drept al mouse-ului pe link, după care selectaţi opţiunea Save target as.../ Salvează legătura ca..