Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Colectare deșeuri menajere voluminoase, acumulatori, baterii si deșeuri de echipamente electrice și electronice

Conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cetățenii au obligația legală privind colectarea selectivă a deșeurilor, prin urmare Primăria Municipiului Pitești vă pune la dispoziție cu titlu gratuit:
         • Spațiu special destinat colectării deșeurilor menajere voluminoase, inclusiv saltele și mobilier, situat în strada Dârzu, nr. 12 C;  click aici pentru harta
         • Spațiu destinat colectării acumulatorilor uzați, bateriilor și deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri), situate în strada Depozitelor f.n. (centru RoRec), vis a vis de SC Inergy Automotive Systems SRL; click aici pentru harta