Marti, OCTOMBRIE 26, 2021

Biroul Audit Public Intern

Biroul Audit Public Intern

 
PRIMĂRIA PITEŞTI - ORGANIGRAMĂ
 
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
 
Şef birou: Ivan Nicoleta
Camera nr: M6
Telefon: 0248 / 213.994 interior 275
              0372/ 481.820 
Fax: 0248 / 212.166
E-mail:
primaria@primariapitesti.ro
 

Biroul de audit public intern este constituit în subordinea directă a primarului şi prin atribuţiile sale,  nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern.

Atribuţii:
•elaborează norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit intern specifice PMP, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
•elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și pe baza acestuia proiectul planului anual de audit public intern;
•efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale primăriei şi ale instituţiilor finanţate din bugetul local sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
•informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorii entităţilor publice auditate.
•raportează periodic la Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern  despre constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit public intern;
•elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor biroului de audit public intern;
-raportează conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate iregularitățile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.
-adaugă plus-valoare prin formularea de recomandări.