Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

Acte necesare:

  1. Certificat de atestare fiscală în cazul persoanelor juridice;

  2. Document de înstrăinare a mijlocului de transport: factura fiscală de vânzare a mijlocului de transport, acte notariale, procesul verbal de casare și documentul din care să reiasă ca mijlocul de transport a fost dezmembrat și predat, etc. - original și copie “conform cu originalul”;

  3. Cartea de identitate a mijlocului de transport- original și copie “conform cu originalul”;

  4. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie “conform cu originalul”;

  5. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice- original și copie “conform cu originalul”;

  6. Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport.

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera 46