Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înscrierea în evidență a mijloacelor de transport în leasing financiar, contract încheiat după 01.01.2007

Acte necesare:

1. Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport;

2. Contract de leasing- original și copie “conform cu originalul”; 

3. Procesul verbal de predare-primire  a mijlocului de transport – original și copie “conform cu originalul”;

4. Certificat de înregistrare fiscală-copie “conform cu originalul”;

5.Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată- original și copie “conform cu originalul”;

6. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice- original și copie “conform cu originalul”;

7. Carte de identitate a mijlocului de transport original și copie “conform cu originalul”.

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu  șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera 46