Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru înregistrarea ca utilizator al sistemului de plată electronică în cazul persoanelor juridice

Acte necesare pentru înregistrarea ca utilizator al sistemului de plată electronică în cazul persoanelor juridice

Acte necesare :

1.Cerere de înregistrare utilizator al sistemului de plată electronică în cazul persoanelor juridice;

2 Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie ,, conform cu originalul’’ ;

3. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie ,, conform cu originalul’’

4. Certificatului de înregistrare - copie ,, conform cu originalul’’

  • Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de catre contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

 

Documentele menționate mai sus se depun la Camera 46