Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

Acte necesare pentru aplicare ştampilă pe fişa de înmatriculare a mijloacelor de transport la căsuţa C-finalizare leasing

Acte necesare:

1. Cerere pentru aplicare ștampilă pe fișa de înmatriculare în vederea înmatriculării;

2. Factura la valoarea reziduală în care să se regăseasca elemente de identificare ale mijlocului de transport- original și copie ,,conform cu originalul’’; 

3. Cartea de identitate a mijlocului de transport - original și copie ,, conform cu originalul’’;

4. Împuternicire pentru reprezentantul persoanei juridice semnată de director/administrator și stampilată-original și copie ,, conform cu originalul’’ ;

5. Act de identitate al reprezentantului persoanei juridice-original și copie ,, conform cu originalul’’

6. Fişa de înmatriculare- in original .

* Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia 

Documentele menționate mai sus se depun într-un dosar cu șină.

Dosarul complet se prezintă la Camera 46