Sambata, IANUARIE 18, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții publice vacante

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 18.02.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice vacante:
          a) 1 funcție publică de conducere de Șef Birou Cadastru și Evidență Patrimoniu;
          b) 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului de Aplicare a Legilor Proprietății, Registrul Agricol.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante sunt:
A. pentru  funcția publică de conducere de Șef Birou Cadastru și Evidență Patrimoniu:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea construcții, geodezie, geologie, îmbunătățiri funciare;
          - absolvent de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
          - certificat de autorizare pentru realizarea și verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei;
          -  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 5 ani;
          - competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;
          - condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*
B. pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, în cadrul Biroului de Aplicare a Legilor Proprietății, Registrul Agricol:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile de licență/specializările următoare: domeniul de licență agronomie, specializarea agricultură; domeniul de licență horticultură, specializarea horticultură; domeniul de licență silvicultură, specializarea silvicultură; domeniul de licență biologie, specializarea biologie;
          - competenţe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri IT;
          - condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
          - 18.02.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
          - 21.02.2019, ora 11.00 – interviul

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 29.01.2019.

 

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie sef birou, click aici.
Pentru bibliografie inspector, click aici.
Pentru a consulta fișa postului sef birou, click aici.
Pentru a consulta fișa postului inspector, click aici.
Pentru formularul pentru înscrierea la concurs, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru declarație pe propria răspundere, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru rezultat selectie dosar, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, pentru  funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcției publice de Șef Birou Cadastru și Evidență Patrimoniu, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul final, pentru  funcția publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, click aici.