Duminica, SEPTEMBRIE 23, 2018

Anunț privind concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane

                 Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 20.06.2017, ora 1000, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Management Resurse Umane.
                 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
                     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura științelor economice;
                     - cunoștințe de utilizare a calculatorului dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri de operare pe calculator;
                     - certificat de absolvire a unui curs de Inspector în domeniul  Securității și Sănătății în Muncă;
                     - certificat de absolvire a unui curs de Inspector Resurse Umane;
                     - condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.*

                 Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24 ,după cum urmează:
                    - 20.06.2017, ora 10,00 – proba  scrisă;
                    - 23.06.2017, ora 10,00 – interviul.   
                 Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”  Compartimentul Relaţii Publice sau de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
                 Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 07.06.2017.

               Click aici pentru acte necesare.

               Click aici pentru formularul de înscriere.

               Click aici pentru declarații.

               Click aici pentru bibliografie.