Sambata, AUGUST 15, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere, vacante, de Arhitect Șef, din cadrul Primăriei Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 02.03.2020, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante de Arhitect Șef.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:
- să fie arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
- să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
- să aibă atestat de Registrul Urbaniștilor din România;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;
- să aibă competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 02.03.2020, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 05.03.2020, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia concursului și atribuțiile postului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro și de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 30.01.2020-18.02.2020.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru formularul de înscriere la concurs, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru declarația pe propria răspundere, click aici
Pentru a consulta fișa postului matriță, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, click aici
Pentru a vizualiza rezultatul interviului, click aici
Pentru a vizualiza rezultatul final, click aici.