Vineri, FEBRUARIE 21, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.02.2019, ora 10.00, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unor funcții publice vacante

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 06.02.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții publice vacante:
A.  Serviciul Investiții:
- 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior, cu studii superioare economice;
- 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior, cu studii superioare în ramura științelor ingineresti;
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante sunt:
a) pentru 1 post de inspector clasa I, gradul profesional superior:
 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor economice;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
b) pentru 1 post de inspector clasa I, gradul profesional superior:
 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor inginerești;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
B.  Serviciul Tehnic- Compartimentul Protecția Mediului:
- 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior;
- 1 funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal;
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Știința mediului sau în domeniul Ingineria mediului;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de inspector, clasa I, gradul superior - minim 7 ani;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de inspector, clasa I, gradul principal - minim 5 ani;
- condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 06.02.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
- 11.02.2019, ora 11.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 04.01.2019 - 23.01.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici
Pentru Formular pentru înscriere la concurs, click aici
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici
Pentru a consulta fisa postului, click aici
Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
Pentru formular adeverinta vechime, click aici

Pentru a consulta rezultatul selectiei de dosare, click aici
Pentru a consulta rezultatul probei scrise, pentru postul de inspector clasa I gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Protecția Mediului, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, pentru posturile din cadrul Serviciului Investiții, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul final, pentru posturile din cadrul Serviciului Investiții, click aici.