Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

            SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A
 PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEŞTI
 
 
 

Adresa: Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter

Tel/fax: 0248/210 380; 0248/210 280

e-mail: spepmp@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 14802

 

Director executiv – Constantin ZICHIL

Contabil Şef – Florina STAN

Program de funcţionare

Luni – miercuri: 08.00 – 16.00

Joi: 08.00 – 18.30

Vineri: 08.00 – 13.30

  

          Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti a fost înfiinţat prin H.C.L. nr.9/31.01.2006, ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Piteşti.
          Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti funcţionează în scopul realizării următoarelor obiective principale:
 • asigură evidenţa şi administrarea spaţiilor locative şi cu altă destinaţie, aflate în patrimoniul municipiului Piteşti;
 • urmăreşte derularea contractelor încheiate, de către diverse persoane juridice cu Consiliul Local al Municipiului Piteşti, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al municipiului, precum şi respectarea disciplinei contractuale, conform clauzelor contractelor încheiate;
 • asigură administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare, situate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti;
 • asigură evidenţa şi administrarea parcărilor, pasajelor, cât şi a WC-urilor publice din municipiul Piteşti;
 • asigură funcţionarea iluminatului public în limitele şi competenţele prevăzute de lege şi realizează iluminatul festiv-ornamental cu ocazia “Simfoniei Lalelelor” şi a sărbătorilor de iarnă;
 • asigură administrarea bazei sportive şi de agrement din municipiul Piteşti;
 • asigură administrarea  fântânilor arteziene şi ceasurilor stradale din municipiul Piteşti;
 • asigură administrarea Parcului “Lunca Argeşului”;
 • asigură activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti, administrează Adăpostul pentru câini al Primăriei Municipiului Piteşti, situat în sat Moşoaia, comuna Moşoaia, judeţul Argeş;
 • asigură activitatea de incinerare a deşeurilor periculoase, în cadrul Incineratorului ecologic, situat în Intr. Dobrogeanu Gherea (Pepiniera Găvana);
 • participă la organizarea evenimentelor din municipiul Piteşti: Mărţisor, Simfonia Lalelelor, Ziua Municipiului Piteşti, Toamna Piteşteană, Sărbătorile de iarnă.
   
   

 

Structura organizatorică

Compartimente funcţionale:

 • Contabil Şef
  • Compartimentul Contabilitate
  • Compartimentul Financiar
  • Compartimentul Administrativ
  • Atelierul de Întreţinere a Patrimoniului
 • Serviciul de Iluminat Public
 • Serviciul Exploatare Parcări
 • Serviciul Agrement
  • Compartimentul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin”
 • Serviciul de Gestionare a Animalelor Fără Stăpân, Animalelor Pierdute sau Abandonate şi de Gestionare a Deşeurilor Animaliere
 • Biroul Fond Locativ
 • Biroul Urmărire, Executare Contracte, Spaţii cu Altă Destinaţie şi Reclamă–Publicitate
 • Compartimentul Control Financiar Intern
 • Compartimentul Juridic
 • Compartimentul Investiţii-Achiziţii
 • Compartimentul Informatic, Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de Urgenţă, Managementul Calităţii şi Mediului

Serviciul de Iluminat Public efectuează lucrări pentru funcţionarea corespunzătoare a iluminatului stradal şi pietonal, a iluminatului arhitectural şi ornamental-festiv; asigură extinderea şi eficientizarea sistemului de iluminat public.

Serviciul de Iluminat Public a implementat un sistem de telemetrie–consum instantaneu de energie electrică aferentă sistemului de iluminat public în Municipiul Piteşti.

 

Sistemul de telemetrie presupune:
 • automatizarea şi rezervarea comenzilor pentru acţiunea de aprindere-stingere a iluminatului public;
 • eficientizarea acţiunilor de depistare a defectelor apărute în instalaţiile de iluminat public;
 • prognoza consumului de energie electrică, realizarea şi afişarea de rapoarte şi balanţe energetice pe zone.
            O realizare importantă a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti a fost obţinerea de la ANRSC a licenţei de operator al serviciului de iluminat public.
            La nivelul serviciului funcţionează non-stop un dispecerat pentru preluarea sesizărilor şi eventualelor deranjamente din sistemul de iluminat public (telefon: 0248/212133).
Serviciul Agrement asigură condiţii pentru cetăţeni, în vederea desfăşurării activităţilor de agrement şi sport de performanţă prin următoarele baze:
 • Bazinul Olimpic
 • Stadionul “Nicolae Dobrin”
 • Plaja “Tudor Vladimirescu”
 • Plaja “Costache Negri”
 • Baza de agrement “Trivale”
 • Parcul “Ştrand” (teatrul de vară, lacul, trenuleţul, skate parc)
 • Patinoarul din pădurea Trivale.
 
            Serviciul Exploatare Parcări asigură evidenţa, exploatarea şi întreţinerea parcărilor publice cu plată şi a parcărilor de reşedinţă din municipiul Piteşti. Există o preocupare permanentă pentru creşterea numărului locurilor de parcare. Astfel, în anul 2009 s-a dat în folosinţă parcarea supraterană situată în centrul oraşului la blocul E3, cu acces atât din zona b-dului Republicii cât şi din b-dul I.C.Brătianu şi în anul 2010 parcarea Mircea Eliade – Agip; aceste parcări fiind echipate cu sistem propriu de acces–control şi supraveghere video.
            În anul 2012 sistemul de autotaxare, prin parcometrele existente, a fost dotat şi cu cititoare de bancnote şi de asemenea s-au achiziţionat şi amplasat încă 4 parcometre în parcările publice cu plată.
            În anul 2013 a fost aprobat în consiliul local, proiectul privind închirierea locurilor de parcare de reşedinţă. De asemenea s-au achiziţionat şi amplasat încă 21 de parcometre în parcările publice cu plată.
           Până la 1 ianuarie 2014 au fost atribuite spre închiriere 1000 de locuri de parcare.
           Totodată, începând cu anul 2013, Serviciul Exploatare Parcări administrează şi Parcul Lunca Argeşului”. 
           Biroul Fond Locativ administrează, gestionează şi întreţine patrimoniul constând din locuinţe fond de stat, locuinţe sociale din municipiul Piteşti, aflate în administrarea SPEPMP.
           Biroul Urmărire, Executare Contracte, Spaţii cu Altă Destinaţie şi Reclamă–Publicitate urmăreşte derularea şi executarea contractelor de închiriere, asociere, colaborare, precum şi a acordurilor comerciale transmise de Primăria Municipiului Piteşti. De asemenea, urmăreşte şi încasează taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti.
          Serviciul de Gestionare a Animalelor Fără Stăpân, Animalelor Pierdute sau Abandonate şi de Gestionare a Deşeurilor Animaliere  a fost înfiinţat în anul 2013 şi funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, modificată şi actualizată prin Legea nr. 258 din 26 sept. 2013 şi Normele metodologice de aplicare, publicate în MO nr. 829 din 23 dec.2013.
Acest serviciu asigură colectarea câinilor fără stăpân de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti şi gestionează Adăpostul pentru câini al Primăriei Municipiului Piteşti, situat în satul Moşoaia, comuna Moşoaia, judeţul Argeş;
 
 
 
         Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti are implementat şi certificat sistemul de management al calităţii, conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008 şi sistemul de management de mediu, conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005.
 

Program de funcţionare - Serviciul Exploatare Parcări

Luni – miercuri: 10.00 – 15.00

Joi: 10.00 – 12.00    și  15.00 – 18.30

Vineri: 10.00 – 13.30