Anunț de intenție privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul Municipiului Piteşti, strada Eremia Grigorescu nr 11, în vederea construirii „Clădire cu locuinţe colective S+P+3E”

INIŢIATORI:
Teodorescu Cornel - Ion
ELABORATOR:
S.C. Zoom Interior Design S.R.L.
Arhitect, Mariana Dascălu 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti strada Eremia Grigorescu nr. 11, domnul Teodorescu Cornel - Ion propune construire ”Clădire cu locuinţe colective S+P+3E”.
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
POT propus = 45% ;  C.U.T. propus = 1,8% ; 
Pentru 8 unităţi locative propuse (apartamente) se vor prevedea 9 locuri de parcare în demisolul blocului.
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

 

PERSOANA DE CONTACT:
Arhitect Sef: Victor  Cătălin -Ghiță

Primăria Municipiului Piteşti
Strada Victoriei nr. 24, camera nr. 17
Program cu publicul: marţi orele 8.00-12.00; joi orele 14.00-18.00.