Luni, IUNIE 25, 2018

Anunț de intenție privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul Municipiului Piteşti, strada Eremia Grigorescu nr 11, în vederea construirii „Clădire cu locuinţe colective S+P+3E”

INIŢIATORI:
Teodorescu Cornel - Ion
ELABORATOR:
S.C. Zoom Interior Design S.R.L.
Arhitect, Mariana Dascălu 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti strada Eremia Grigorescu nr. 11, domnul Teodorescu Cornel - Ion propune construire ”Clădire cu locuinţe colective S+P+3E”.
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
POT propus = 45% ;  C.U.T. propus = 1,8% ; 
Pentru 8 unităţi locative propuse (apartamente) se vor prevedea 9 locuri de parcare în demisolul blocului.
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

 

PERSOANA DE CONTACT:
Arhitect Sef: Victor  Cătălin -Ghiță

Primăria Municipiului Piteşti
Strada Victoriei nr. 24, camera nr. 17
Program cu publicul: marţi orele 8.00-12.00; joi orele 14.00-18.00.