Vineri, DECEMBRIE 14, 2018

Achiziții publice în cadrul proiectului 

ANUNȚ PUBLICITAR
SERVICII MEDICALE - SETURI ANALIZE MEDICALE


Denumire contract:
Servicii medicale - seturi analize medicale, în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
Data limită depunere oferte: 10.12.2018
Tip anunț: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod și denumire CPV: 85148000-8 Servicii de analize medicale
Valoare estimată: 272.533,40 lei fără TVA
Descriere contract:
Obiectul contractului de prestări servicii care va fi atribuit în urma acestei achiziţii constă în achiziționarea de Servicii medicale – seturi analize medicale, în vederea susţinerii activităţilor din cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973.
Fiecare din cei 565 de membri ai grupului tinta va beneficia anual, timp de 2 ani, de un set gratuit de analize medicale de bază, incluzând, dar fără a se limita la: hemoleucograma completă, determinarea timpului de coagulare a sângelui (timp protrombina Quick), profil lipidic (HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, Lipide totale), creatinina serică, glicemie, colesterol seric total, urina-sediment, cultură secreții vaginale/PSA, trigliceride, bilirubina totala, Tsh, TGO.
Condiții referitoare la contract:
Prestatorul va avea capacitatea de a asigura serviciile medicale conform programărilor și graficelor stabilite, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Recoltarea probelor biologice se va realiza la sediul/punctul de lucru al  prestatorului, până la darea în folosință a Centrului Multifuncțional Comunitar, dată de la care recoltarea se va realiza la sediul acestuia, situat în str. Războieni, nr. 35, Pitești. Prestatorul va asigura personalul medical pentru prelevarea probelor. Prestatorul va asigura materialele și recipienții necesari prelevării probelor. Prestatorul va elibera buletine cu rezultatele analizelor lucrate în funcție de finalizarea acestora.
Condiții de participare:
Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoare de înaintare va fi transmisă, în plic închis, până la data de 10.12.2018, ora 16.00, la Primăria Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice.
Autorizatie sanitara de functionare a laboratorului de analize medicale în termen de valabilitate (copie conform cu originalul);
Certificat de acreditare RENAR pentru laboratorul de analize medicale cu cerintele SR EN ISO 15189:2013;
Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale emis de Direcția de Sănătate Publică pentru Laboratorul de analize medicale;
Autorizatie sanitara de functionare pentru autovehiculul de transport probe biologice în termen de valabilitate;
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului – din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societăţii.
Eventualele contestațiile se înaintează la autoritatea contractantă în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării privind rezultatul aplicării Procedurii simplificate proprii, care o va soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de către o comisie de soluționare a contestațiilor pe Procedura desemnată în acest sens și va fi comunicată contestatorului în termen de 1 zi lucrătoare.
Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare:
Prezenta achiziție se realizează în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,  Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLARIFICĂRI ANUNȚ PUBLICITAR
SERVICII MEDICALE - SETURI ANALIZE MEDICALE


Investigația medicală ”determinarea timpului de coagulare a sângelui” implică determinarea valorii fibrinogenului.
Investigația medicală ”profil lipidic” implică următoarele analize: HDL colesterol, LDL colesterol, VLDL colesterol, Lipide totale.
Data limită de depunere a ofertelor este 05.12.2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ PUBLICITAR
SERVICII MEDICALE - SETURI ANALIZE MEDICALE


Denumire contract:
Servicii medicale - seturi analize medicale, în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973
Data limită depunere oferte: 29.11.2018
Tip anunț: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod și denumire CPV: 85148000-8 Servicii de analize medicale
Valoare estimată: 272.533,40 lei fără TVA
Descriere contract:
Obiectul contractului de prestări servicii care va fi atribuit în urma acestei achiziţii constă în achiziționarea de Servicii medicale – seturi analize medicale, în vederea susţinerii activităţilor din cadrul proiectului ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973.
Fiecare din cei 565 de membri ai grupului tinta va beneficia anual, timp de 2 ani, de un set gratuit de analize medicale de bază, incluzând, dar fără a se limita la: hemoleucograma completă, determinarea timpului de coagulare a sângelui, profil lipidic, creatinina serică, glicemie, colesterol seric total, urina-sediment, cultură secreții vaginale/PSA, trigliceride, bilirubina totala, Tsh, TGO.
Condiții referitoare la contract:
Prestatorul va avea capacitatea de a asigura serviciile medicale conform programărilor și graficelor stabilite, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Recoltarea probelor biologice se va realiza la sediul/punctul de lucru al  prestatorului, până la darea în folosință a Centrului Multifuncțional Comunitar, dată de la care recoltarea se va realiza la sediul acestuia, situat în str. Războieni, nr. 35, Pitești. Prestatorul va asigura personalul medical pentru prelevarea probelor. Prestatorul va asigura materialele și recipienții necesari prelevării probelor. Prestatorul va elibera buletine cu rezultatele analizelor lucrate în funcție de finalizarea acestora.
Condiții de participare:
Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoare de înaintare va fi transmisă, în plic închis, până la data de 29.11.2018, ora 16.00, la Primăria Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice.
Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare:
Prezenta achiziție se realizează în cadrul proiectului  ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din  sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii,  Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățiile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          În vederea furnizării produselor de birotică necesare funcționării sălilor unde se vor desfășura activitățile de tip școală după școală și a cabinetelor medicale în cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, Municipiul Pitești a organizat achiziția serviciilor de furnizare a produselor de birotică, prin prin intermediul Catalogului electronic pus la dispoziția autorității contractante de către Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
          Astfel, a fost încheiat contractul nr. 27730/888/14.06.2018, între Municipiul Pitești și S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L., în valoare de 4.074,06 lei fără TVA, prin care s-au furnizat:

Obiectul achiziției Cantitate
Tablă școlară 2
Flipchart 2
Birotică - (Pixuri-30 buc, hârtie-50 topuri, creioane-50 buc, post-it-uri-10 buc, perforatoare-8 buc, capsatoare-8 buc, dosare-100 buc, bibliorafturi-15 buc, agrafe-15 cutii, capse-15 cutii, markere table magnetică-4 buc, burete tablă magnetică-2 buc.) 1

 

          În vederea furnizării echipamentelor necesare funcționării sălilor unde se vor desfășura activitățile de tip școală după școală și a cabinetelor medicale în cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, Municipiul Pitești a organizat achiziția serviciilor de furnizare echipamente, prin prin intermediul Catalogului electronic pus la dispoziția autorității contractante de către Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
          Astfel, a fost încheiat contractul nr. 27731/889/14.06.2018, între Municipiul Pitești și S.C. SDM OFFICE GROUP S.R.L., în valoare de 27.899,08 lei fără TVA, prin care s-au furnizat:

Obiectul achiziției Cantitate
Telefon mobil 1
Monitor 4
Televizor 2
Videoproiector 2
Licențe Office 4
Multifuncțională Laser Jet 3
Laptop 5


        În vederea furnizării mobilierului pentru dotarea Centrului Multifunctional Comunitar în cadrul proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești” cod SMIS 114973, Municipiul Pitești a organizat achiziția serviciilor de furnizare mobilier, prin prin intermediul Catalogului electronic pus la dispoziția autorității contractante de către Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată.
          Astfel, a fost încheiat contractul nr. 27976/780/18.06.2018, între Municipiul Pitești și S.C. EURODIDACTICA S.R.L., în valoare de 24.204,84 lei fără TVA, prin care s-au furnizat:

Obiectul achiziției Cantitate
Canapea 2
Pupitre 35
Birouri 2
Scaun reglabil 39
Dulapuri 2
Dulap documente 1
Rollbox 3 sertare 2
Cuier 2
Cuier pentru haine 2
Masuta 1
Set canapea si doua fotolii 2
Scaun reglabil 400*380 4
Birouri 2
Cos gunoi 8

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman