Joi, IULIE 9, 2020

Ordine de zi - 13.12.2018

Ordine de zi
Documentații urbanistice supuse avizării
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism 
din data de 13.12.2018

 


PROIECTE
1) GUȚĂ FLORIN ILIE  – amplasament: str. Dimitrie Gusti, nr. 3C P.U.D. – construire clădire cu locuințe colective P+3E+M; S.teren = 510,00 mp; P.O.T. max = 31,50 %, C.U.T. max = 1,5; H coamă = 14,80m; H cornișă= 11,70m; 10 locuri de parcare;
2) HQC COMPANY – str. Gheorghe Ionescu Gion, nr.2B P.U.D .–construire imobil locuințe colective D+P+5/6E retras și împrejmuire teren; Steren= 729 mp; P.O.T. max = 53 %, C.U.T. max = 3,46; H max = 21,10m; H cornișă = 19,60m; 28 de apartamente; 31 locuri de parcare (dintre care 15 la demisol);
3) SC CATALI IMOBILIARE ATM S.R.L. – str.Remus Macarie nr.1 P.U.Z. construire ansamblu rezidențial cu 3 clădiri de locuințe colective- P+4E, P+4E, D+P+6E; Steren= 4999 mp; P.O.T. max = 35%, C.U.T. max = 2,05;
4) GOȘOIU  MIHAI - strada Petre Ispirescu , nr.98, Pitești P.U.D. - Construire imobil locuințe colective P+3E; S. teren = 1.144,00 m.p., P.O.T. max = 39,40%, C.U.T. max = 1,55; 17 locuri de parcare. Revenire - modificare indici ca urmare a  propunerii de cedare în domeniul public a unei fâșii din proprietate pentru realizare drum cu lățimea de 6 m.
5) S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L. și S.C. CAR SYSTEM ARGES S.R.L pentru terenul situat în str. Teilor, nr. 39-41 -  P.U.D. în vederea realizării “Demolare clădiri, construire bloc locuinţe colective, cu spaţii comerciale la parter, împrejmuire şi organizare de şantier”; S.teren = 2.267,00 mp; P.O.T. max = 55,00%, C.U.T. max = 3,8; Regim de înălțime: S.gen+ P+6E+7E retras; locuri de parcare 83. Se aduce la cunoștința comisiei C.T.A.T.U.  îndeplinirea condiției impuse de către Consiliul Local cu privire la asigurarea accesului.
6) PĂUN MIHAI și LUMINIȚA – str. Smeurei, nr. 15-17; P.U.D. – Construire clădire locuințe colective și spații cu altă destinație, cu regim de înălțime 2S+Ds+P+5E+6Er; S.teren = 1.081,00 m.p. , P.O.T. maxim = 25 %; , C.U.T. maxim  = 2,5 mp, H max cornișă = 22