Luni, IULIE 16, 2018

Anunț public privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, str. Teilor nr. 2, în vederea construirii „Clădire P+3E (Pensiune)”

INIŢIATOR:
S.C. GROTA RECE  S.R.L.
ELABORATOR:
S.C.AXA PROSPECT S.R.L.
Arhitect, Flavian Ivancu 


OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE:
             
Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 854mp, situat în municipiul Piteşti, str. Teilor  nr. 2, S.C.GROTA RECE S.R.L. propune construire: „Clădire P+3E (Pensiune)” cu acces carosabil din bulevardul Eroilor.
Principalii indici urbanistici  propuşi prin prezenta documentaţie de urbanism sunt:
• POT propus = 43.55%;  C.U.T. propus = 1,57; 
• Regim de înălţime P+3E;
• Clădirea va păstra aliniamentul existent în zonă.
Clădirea va avea 21 locuri de parcare în incinta proprietăţii conform HCL 428/2007.
În conformitate cu prevederile art. 58 şi 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la publicarea acestui anunţ şi a documentaţiei aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Piteşti, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.

 

PERSOANA DE CONTACT:
Arhitect Șef: Victor  Cătălin Ghiță

Primăria Municipiului Piteşti
Strada Victoriei nr. 24, camera nr. 17
Program cu publicul: marţi orele 8.00-12.00; joi orele 14.00-18.00.