Joi, MAI 28, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare in cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 10.07.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțeii publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Urmărire Încasare Impozite și Taxe Locale.
   Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din ramura de științe:  economice, juridice sau administrative – specializarea administrație publică;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
-  condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 10.07.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
- 16.07.2019, ora 9.00 – interviul
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.06.2019 - 01.07.2019, la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru formularul de înscriere la concurs, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, click aici
Pentru a vizualiza rezultatul contestațiilor, click aici