Joi, IANUARIE 17, 2019

Administrația Domeniului Public Pitești

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
PITEŞTI

Adresa: Strada Obor nr.3
C.I.F. RO 4122213
Cod CAEN 8411 - « Servicii de administraţie publică generală »
Telefon/fax : 0248/221401/223526/218266
E-mail: domeniupublicpitesti@yahoo.com
Numărul de personal conform organigramei aprobate: 270 salariaţi.

Administraţia Domeniului Public Piteşti este serviciu public cu personalitate juridică, certificată ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2008, organizat sub autoritatea Consiliului Local Piteşti.

Principalele activităţi:
- administrarea şi întreţinerea arterelor de circulaţie din municipiul Piteşti;
- sistematizarea circulaţiei rutiere, cu sprijinul organelor de poliţie competente;
- prepararea mixturilor asfaltice
- repararea şi întreţinerea maşinilor şi utilajelor din dotare;
- amenajarea, întreţinerea şi exploatarea Grădinii Zoologice;
- sub coordonarea Primăriei municipiului Piteşti, împreună cu alte unităţi subordonate acesteia, Administraţia Domeniului Public Piteşti contribuie cu maşini, utilaje şi deservenţi la acţiunile pentru îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii;
- efectuarea analizelor şi determinărilor fizico - mecanice pentru mixturile asfaltice produse; 
- construirea, montarea şi întreţinerea mobilierului stradal, locurilor de joacă şi de fitness;
- mentenanţa forajelor de adâncime privind izvoarele de apă potabila;
- susţinerea tehnică la organizarea manifestărilor oraşului organizate de Primăria Municipiului Piteşti şi Consiliul Local Piteşti;
- realizează şi alte programe  aprobate prin HCL  şi/sau Dispoziţii ale Primarului;

Conducerea administrativa
Branişte Florentin Mircea: Director
Dinu Liliana Camelia: Contabil şef
Covaciu Cornelia:  Şef Serviciu Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii
Pavel Ionel:   Şef Birou Aprovizionare şi Achiziţii Publice
Rădulescu Ana Livia:  Şef Serviciu Tehnic şi Problematica Mediului
Bucşan George Romeo:  Şef Atelier Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje
Pătru Nicolae Bogdan: Şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi
Oprea Gheorghe:  Inspector Atelier Administrarea şi Întreţinerea Domeniului Public
Popescu Niculina:  Şef Serviciu Gradina Zoologica
Gheorghe Florin: Şef Birou Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

I.Compartimente Funcţionale
1. Serviciul Resurse Umane, Administrativ şi Protecţia Muncii
2. Biroul Aprovizionare şi Achiziţii Publice
3. Serviciul Tehnic şi Problematica Mediului
4. Compartimentul  Financiar Contabilitate
5. Compartimentul Juridic
6. Cabinetul Medical

II. Unităţi de producţie şi prestări servicii
1. Secţia Reparaţii Străzi şi Mecanizare Lucrări (Ştefăneşti, str. Cavalerului, nr.1C)
1.1. Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi
1.2. Atelier Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje
2. Laborator de Analize şi Încercări în Construcţii (Ştefăneşti, str. Cavalerului, nr.1C)
3. Atelier Administrarea şi Întreţinerea Domeniului Public  (str. Obor, Nr.3)
4. Grădina Zoologică (Şoseaua Piteşti-Băbana, nr.1C)
5. Biroul Administrarea Cimitirelor şi Prestări Servicii Funerare (Str. Nicolae Dobrin f.n.)