Vineri, APRILIE 23, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 28.04.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice.
 Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental–științe sociale, ramura de științe economice sau ramura de științe administrative, domeniul de licență-științe administrative, specializarea-administrație publică;
-  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 1 an;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT;
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
28.04.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
05.05.2021, ora 10.00 – interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 29.03.2021-19.04.2021.

 

 Pentru acte necesare, click aici
 Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
 Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
 Pentru formular adeverinta vechime, click aici
 Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
 Pentru bibliografie, click aici
 Pentru a consulta fisa postului, click aici.
 Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici