Duminica, AUGUST 18, 2019

ADP Pitesti organizeaza concursuri in data de 20 noiembrie 2018

A N U N Ţ 


 
În data  de 20 noiembrie 2018,  la sediul Secţiei Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului, f.n., judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant  de şofer treapta 2,  în cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje, pe perioadă determinată de 12 luni;
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă  reglementată de prevederile legale;
- trebuie să aibă studii minim 10 clase;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.;
Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de şofer treapta 2 ;
- să aibă vechimea în muncă minim 5 ani;
- permis de conducere :categoriile B, C, E;
- atestat profesional conducător auto transport mărfuri generale;

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 13.11.2018, orele 12.00;
- în data de 14.11.2018  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul, pentru ocuparea posturilor de şofer treapta 2, consta în  următoarele probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 20.11.2018 începând cu ora 10.00;
o proba practică va avea loc în data de 23.11.2018 începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

 

A N U N T

 

În data  de 20 noiembrie 2018,  orele 10.00,  la sediul Grădinii Zoologice (Pădurea Trivale)  din cadrul  A.D.P.Piteşti, se organizează concurs pentru ocuparea a două posturi  vacante de muncitor necalificat (crescător, îngrijitor animale sălbatice captive) pe perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii de participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 18 ani;
-trebuie să aibă studii minim 8 clase;
-fara vechime;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului Muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011;
- să aibă scrisul lizibil (citeţ, descifrabil).

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 13.11.2018, orele 12.00;
- în data de 14.11.2018  orele 12.00 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- concursul pentru ocuparea celor două posturilor vacante de muncitor necalificat din cadrul Serviciului Grădina Zoologică Trivale constă în probă practică şi interviu:
o proba practică va avea loc în data de 20.11.2018  începând cu ora 10.00;
o interviul  va avea loc în data de 23.11.2018  începând cu ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.