Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Pitești ” și respectiv proiectul de hotărâre referitor la aprobarea ,,Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”.

Dând clic aici puteţi consulta proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Pitești” și respectiv click aici proiectul de hotărâre referitor la aprobarea ,,Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”.
Conform prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.