Luni, IULIE 16, 2018

Anunț public privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Câmpului, nr. 28A, în vederea construirii „ locuință P+M”

INIȚIATOR :
Ciucă Andreea-Cristina
ELABORATOR :
ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L., arh. Elena-Amalia GUGUI

OBIECTIVE Șl ARGUMENTE :

Vă informăm că pe terenul proprietate privată, în suprafață de 150 m2, situat în municipiul Pitești, strada Cîmpului, nr. 28A, Ciucă Andreea-Cristina propune executarea unei clădiri P+M, având destinația de locuință.
Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiții de amplasare și conformare:
- indici urbanistici = POT max. = 35 % ; C.U.T. max. = 0,7; - regim de înălțime P+M;
- clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, platformă menajeră, alei carosabile și pietonale și 2 locuri de parcare, conform prevederilor legale în vigoare.
Potrivit prevederilor art. 58 și 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare și a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, vă invităm ca în maxim 15 zile de la publicarea acestui anunț și a documentației aferente pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, să formulați opiniile dumneavoastră față de această intenție investițională.

PERSOANA DE CONTACT
Arhitect sef: Victor-Cătălin Ghiță
Primăria Municipiului Pitești
Strada Victoriei nr. 24, intr. B, et. l, camera nr. 17
Program cu publicul : marți orele 08,00-12,00 ; joi orele 14,00-18,30