Duminica, MAI 31, 2020

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs de recrutare în cadrul Serviciului Tehnic - Compartimentul Protecția Mediului

A N U N Ţ

 

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 21.10.2019, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul ServiciuluiTehnic- Compartimentul Protecția Mediului.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Știința mediului sau în domeniul Ingineria mediului;
- condiţiile prevăzute de art. 465 alin. (1)  din Codul administrativ, cu excepția condiției prevăzută de lit. "e".

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 21.10.2019, ora 10.00 – proba  scrisă
- 24.10.2019, ora 10.00 – interviul

Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 19.09.2019-08.10.2019.

 

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru formularul de înscriere la concurs, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru declarația pe propria răspundere, click aici.

Pentru a consulta lista dosarelor selectate, click aici.
Click aici pentru a vizualiza rezultatele probei scrise
Pentru a consulta rezultatele contestatiei, click aici
Pentru a consulta rezultatele interviului, click aici
Pentru a consulta rezultatul final, click aici.