Vineri, FEBRUARIE 26, 2021

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul Încasări și Evidență a Veniturilor

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 04.03.2021, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale-Compartimentul Încasări și Evidență a Veniturilor.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant, sunt:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, în domeniul economic;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de cunoștințe în domeniul IT;
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției prevăzută la lit. "e".
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
04.03.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
09.03.2021, ora 10.00 – interviul.

Actele necesare pentru participarea la concurs, bibliografia și atribuțiile stabilite în fișa postului  se pot obține de pe  site-ul instituției: www.primariapitesti.ro sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 02.02.2021-22.02.2021.

Pentru acte necesare, click aici
Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
Pentru formular adeverinta vechime, click aici
Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
Pentru bibliografie, click aici
Pentru a consulta fisa postului, click aici.
Pentru a consulta rezultatul selecției de dosare, click aici