Joi, IULIE 9, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs în cadrul Serviciului Juridic, din Primăria Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 10.02.2020, ora 10.00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul professional asistent, din cadrul Serviciului Juridic.
Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției prevăzută la lit. "e".
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant sunt:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor juridice, specializarea drept;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 1 an;
- competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte absolvirea unor cursuri în domeniul IT;
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 10.02.2020, ora 10.00 – proba  scrisă;
- 13.02.2020, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 08.01.2020-27.01.2020.

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru completare Curriculum vitae, modelul comun europen, click aici.
Pentru formularul de înscriere la concurs, click aici.
Pentru formular adeverință vechime, click aici.
Pentru declarația pe propria răspundere, click aici
Pentru a consulta fișa postului, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru a consulta rezultatul selecției dosare, click aici
Pentru a consulta rezultatul probei scrise, click aici.
Anunț amânare proba de interviu.
Pentru a vizualiza rezultatul interviului, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul final, click aici.