Vineri, FEBRUARIE 21, 2020

Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de inspector, in cadrul Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu

          Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 12.08.2019, ora 10,00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu.
          Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs pentru ocuparea postului vacant sunt:
          - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor juridice, specializarea drept;
          - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minim 7 ani;
          - cunoștințe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea de competențe în domeniul IT;
          - condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

          Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din  str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
          - 12.08.2019, ora 10,00 – proba  scrisă
          - 19.08.2019, ora 10,00 – interviul

          Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relaţii Publice.
          Relații suplimentare se pot obține de la Biroul Management Resurse Umane, camera 12 sau la telefon 0372481819.
          Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 12.07.2019-31.07.2019.

Pentru acte necesare dați click aici
Pentru atribuții click aici
Pentru bibliografie click aici
Pentru rezultat selecţie dosare, click aici
Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, click aici
Pentru a vizualiza rezultatul interviului, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul final, click aici.