Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD - Mohor Dumitrița - pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, strada Cozia, nr.4

Nr. 55558 din 24.11.2017
 

  ANUNŢ PUBLIC

privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren
situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Cozia, nr.4,  
în vederea construirii „ Construire clădire cu  locuințe colective P+4E”


INIŢIATOR :
Mohor Dumitriță Ion

ELABORATOR :
Arhitect, Amalia Gugui 

OBIECTIVE ŞI ARGUMENTE :

Vă informăm că pe terenul proprietate privată situat în municipiul Piteşti, strada Cozia, nr.4 se propune executarea unui imobil „Construire clădire cu  locuințe colective P+4E”.
           Regulamentul local de urbanism propune următoarele condiţii de amplasare şi conformare:
                        - indici urbanistici = POT max. = 45 % ;  C.U.T. max. = 2,5 Acd / mp teren;
                       - clădirea se va amplasa cu respectarea prevederilor Codului Civil, a cerințelor stabilite prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
În incintă vor fi prevăzute: spații verzi, platformă menajeră, alei carosabile și pietonale și 15 locuri de parcare, conform prevederilor legale în vigoare.
           Potrivit prevederilor art. 58 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi a Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, vă invităm ca în max. 15 zile de la primirea acestei adrese, să formulaţi opiniile dumneavoastră faţă de această intenţie investiţională.