Vineri, DECEMBRIE 4, 2020

Proiect de hotărâre aprobare PUD „Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” situat în mun. Pitești, Str. Mioarei, nr.11”, Proiect de hotărâre aprobare PUD „Construire centru comercial, gospodărire de apă, amenajare parcare, accese și împrejmuire, amplasare mijloace de publicitate” situat în mun. Pitești, str. Depozitelor, nr.17

Dând click aici și aici, puteţi consulta proiectele de hotărâri privind aprobarea “Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Desființare locuință D+P, construire bloc de locuințe S+P+2E și împrejmuire teren” pe terenul situat în municipiul Pitești, Strada Mioarei, nr.11”, respectiv aprobarea ”Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării investiției „Construire centru comercial, gospodărire de apă, amenajare parcare, accese și împrejmuire, amplasare mijloace de publicitate” pe amplasamentul situat în municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr.17”.
Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele menţionate, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.