Sambata, IANUARIE 18, 2020

Regulamentul cadru al asociațiilor de proprietari

Primăria Municipiului Pitești aduce la cunoștința conducerilor asociațiilor de proprietari, faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 149/25.02.2019 a fost publicat Ordinul nr. 1058/2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, privind aprobarea conţinutului-cadru al statutului şi al regulamentului de condominiu și conținutul-cadru al Regulamentului condominiului.
Conform art. 22 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Regulamentul condominiului se iniţiază de către preşedintele asociaţiei sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, se dezbate şi se adoptă în adunarea generală a asociaţiei de proprietari.