Vineri, APRILIE 23, 2021

Sistemul de management integrat calitate-mediu

Sistemul de management integrat calitate-mediu

          În cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Pitești – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești este implementat și funcționează un sistem integrat de calitate-mediu, deținând, începând cu anul 2000, certificate de atestare a sistemului de management al calității și, din anul 2007, certificate de atestare a sistemului de management al mediului.
Începând cu anul 2004, una din măsurile pe termen lung stabilite în Programul pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul este implementarea sistemului de management al calității, respectiv al procesului de certificare a calității serviciilor conform ISO 9001, pentru serviciile către cetățeni.
          În anul 2018, Unitatea Administrativ-Teritorială Pitești – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești a obținut în cadrul proiectului „Performanță în serviciile de administrație publică locală ale Municipiului Pitești” recertificarea sistemului de management al calității conform cerintelor standardului ISO 9001:2015, certificatele fiind eliberate de SRAC și IQNet, pentru activitatea de servicii de administrație publică locală.
          În 2019, a fost recertificat sistemul de management al mediului conform cerințelor standardului ISO 14001:2015 și confirmată certificarea sistemului de management al calității conform cerintelor standardului ISO 9001:2015 de către societatea acreditată pe sisteme de management SRAC în colaborare cu IQNet, pentru activitatea de servicii de administrație publică locală.