Vineri, SEPTEMBRIE 21, 2018

Sistemul de management integrat calitate-mediu

Sistemul de management integrat calitate-mediu

În cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Pitești – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești este implementat și funcționează un sistem integrat de calitate-mediu, deținând, începând cu anul 2000, certificate de atestare a sistemului de management al calității și, din anul 2007, certificate de atestare a sistemului de management al mediului.

Începând cu anul 2004, una din măsurile pe termen lung stabilite în Programul pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul este implementarea sistemului de management al calității, respectiv al procesului de certificare a calității serviciilor conform ISO 9001, pentru serviciile către cetățeni.

În prezent, Unitatea Administrativ-Teritorială Pitești – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești deține certificate de atestare a implementării și menținerii unui sistem de managementul calității conform condițiilor din standardul ISO 9001:2008 și, respectiv, a unui sistem de managementul mediului conform condițiilor din standardul ISO 14001:2004, eliberate de SRAC și IQNet, pentru activitatea de servicii de administrație publică locală.

De asemenea, instituția se află într-un proces de tranziție la cerințele standardelor de calitate și mediu conform standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.