Duminica, MAI 27, 2018

SC. SALUBRITATE 2000 S.A..

SC. SALUBRITATE 2000 S.A. .

S.C. SALUBRITATE 2000 S.A.
 
Obiectul de activitate: Colectarea deșeurilor nepericuloase CAEN rev.2-3811
Sediul: str. Tg. din Vale nr. 25
Telefon:  0248/636886- Secretariat
Telefon:  0248/636535-Dispecerat
Fax :       0248/215308
E-mail :  salubritate@gmail.com
Site :       www.salubritate-2000.ro
CUI:  RO13031718
Nr. Reg. Comerțului J03/184/2000
Becheanu Romi Ilie – Director General
    
     S.C. Salubritate 2000 S.A. are sediul în localitatea Piteşti, str. Târgul din Vale nr.25 și este o societate pe acţiuni, constituită urmare a reorganizării R.A. REGOTRANS Piteşti prin divizare totală, conform Hotărârii Consiliului Local nr.28/2000, și a Ordonanței de urgență nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Societatea astfel constituită este persoană juridică şi funcţionează potrivit reglementărilor Legii societăţilor nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare.
     S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești are ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Piteşti care, potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală republicată, administrează patrimoniul Municipiului Piteşti. 
     Deține  licenţa  CLASA 1, nr.2133/31.07 2014 - pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. 
     Societatea își desfășoară activitatea în zona Pitești Sud, respectiv cartierele Banat, Calea București, Calea Câmpulung, Craiovei, Prundu, Războieni, Traian, Tudor Vladimirescu și în următoarele localități cu care avem încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare: comunele Albota, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Oarja, Rătești, Săpata, Ștefănești și Vedea.