Vineri, SEPTEMBRIE 21, 2018

Poliția Locală a Municipiului Pitești

 POLIŢIA LOCALĂ  A MUNICIPIULUI PITEŞTI
 
Principalul obiect de activitate: Ordine publica
Denumirea instituţiei: POLIȚIA LOCALĂ PITEȘTI
Adresa sediului principal : Pitești, strada Eroilor nr. 30
Codul de identitate fiscala / cod unic de inregistrare: CIF:21810425
Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: -
Telefon/ fax, adresa site web: tel/fax 0248 210.230 , 0248 224 140, 0348.911   
Conducătorul instituţiei : Director General, Valerica NICOLAE
 
Prezentare generală:

Poliția Locală a Municipiului Piteşti, a fost înfiinţată în anul 2007, sub denumirea de Poliție Comunitară conform HCL 33/2007,  este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al  Municipiului Piteşti, având atribuţii privind ordininea și liniştea publică, circulaţia pe drumurile publice,  paza obiectivelor și bunurilor de interes public, disciplina în construcţii, mediu și afişajul stradal.      

În prezent, Poliția Locală Piteşti este împărțită astfel:
Serviciul Siguranța Rutieră: 34 polițiști locali
Serviciul Control : 12 polițiști locali
Biroul Ordine Publica : 57 polițiști locali
Biroul Mandate, Evidență Persoane, Soluționare Sesizări: 8 polițiști locali
Compartimentul Intervenție Evenimente: 4 polițiști locali
Compartimentul Pază: 8 agenți de securitate.
 
Poliția Locală își desfășoară activitatea pe baza principiilor: legalității, încrederii, previzibilității, proximității și proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării.  În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, poliția locală cooperează cu unitățile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii.